Omgekeerde osmose

Wat is omgekeerde osmose?

Het systeem

Het proces van omgekeerde osmose wordt gebruikt om water te verzachten en te ontzouten.
Door het water in een omgekeerde osmose-installatie door een membraan te persen wordt het ontdaan van de stoffen die er in zijn opgelost.
Het merendeel van deze opgeloste stoffen blijft dus achter in het geconcentreerde restproduct van het proces (concentraat of afvalwater).
Het resultaat is zuiver water of permeaat.
Het concentraat of afvalwater wordt teruggeleid in een buffertank en gebruikt als waswater voor andere wasprogramma’s.
omgekeerde-osmose
Een omgekeerd osmose-element of -membraan bestaat uit een geperforeerde buis en een opgerolde membraanenveloppe.
Hierin wordt het gezuiverde water verzameld.
Het membraan zelf bestaat uit twee polyamide doeken waartussen een gaas is aangebracht wat beide van elkaar houdt.
Het te zuiveren water wordt onder druk langs het filteroppervlak gepompt.
Een gedeelte van het water gaat door het membraan, terwijl het merendeel van de opgeloste stoffen achter blijft in de enveloppe.
Niet al het water kan door het membraan geperst worden omdat anders het oppervlak ervan door zoutkristallen zou worden geblokkeerd.
Dit water loopt voor de helft weg, de andere helft wordt opnieuw door het membraan geperst.

Voorbehandeling

Doordat het membraan eigenlijk een microfilter is, is het niet mogelijk om er zomaar alle soorten water doorheen te sturen.
Veel water is te brak of te vuil en moet eerst worden voorbehandeld.
Zo moet bijvoorbeeld zeewater eerst mechanisch worden gefilterd (ontdaan van alle onzuiverheden), moet putwater eerst ontijzerd worden en drinkwater eerst ontkalkt.
Slechte voorbehandeling van het proceswater zorgt voor problemen en verkort de levensduur van het membraan aanmerkelijk.
Daarom is het voor carwashsystemen (waar men over het algemeen met drinkwater werkt) aan te raden een ontharder voor de osmose installatie te plaatsen.